סודות הקסמים של חזי דין
מסתתרים בערכת קסמים. לביצוע מופע מדהים בעזרת הנחיות ואביזרים.