ספר זכרונות עם סקווישי רך. כולל עט ושני דפי מדבקות